Πολιτική Παράδοσης Προϊόντων

Πολιτική Παράδοσης Προϊόντων

Με την επιβεβαίωση της παραγγελίας ο πελάτης θα ενημερώνεται με μήνυμα στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας έχει δηλώσει.
Τα προϊόντα παραδίδονται στην διεύθυνση την οποία έχει υποδείξει ο πελάτης κατά την υποβολή της παραγγελίας του, συνοδευόμενα από την απόδειξη πώλησης και το δελτίο αποστολής. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που ο πελάτης υποδείξει διαφορετική διεύθυνση παράδοσης των προϊόντων και διαφορετική διεύθυνση για την αποστολή της αποδείξεως πώλησης, όπως σε περίπτωση δώρου.
Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την ορθότητα των παρεχόμενων πληροφοριών αποστολής και παράδοσης της παραγγελίας. Σε περίπτωση σφάλματος κατά την παροχή από τον πελάτη των σχετικών στοιχείων επικοινωνίας του παραλήπτη, η εταιρεία δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για το γεγονός ότι το προϊόν δεν μπορεί να παραδοθεί. Παρόλο που έχουμε λάβει κάθε δυνατή μέριμνα για την ενημέρωση των πελατών, σε σχέση με την τυχόν έλλειψη διαθεσιμότητας κάποιου προϊόντος, υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει απροσδόκητη έλλειψη ή μη διαθεσιμότητα του προϊόντος ( πχ. λόγω βλάβης). Στην περίπτωση αυτή, η εταιρεία θα κάνει και πάλι κάθε δυνατή προσπάθεια να επικοινωνήσει με τον πελάτη, προκειμένου να τον ενημερώσει σχετικά και να συνεννοηθεί μαζί του για την νέα παράδοση ή την παράδοση άλλου προϊόντος ή την ακύρωση της παραγγελίας αζημίως και για τα δύο μέρη και την άτοκη επιστροφή των χρημάτων που τυχόν έχουν καταβληθεί μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.